Khóa van

- Nov 24, 2017 -

Khóa van chủ yếu được sử dụng để khóa van để bảo vệ sự an toàn của van. Ứng dụng khoá van hoặc không, liên quan đến tầm quan trọng của hoạt động an toàn, một số van thường mở, một số van thường đóng cửa, mà cần phải xem xét sự an toàn, để tránh lạm dụng, do đó, tác giả thiết kế khóa van.

sản phẩm liên quan

  • Loto Padlocks
  • Clip Lockout của Circuit Breaker
  • Bộ ngắt mạch
  • Khóa Khóa
  • Khóa treo khóa nylon không dẫn điện
  • Khóa hộp Tagout